یکشنبه 3 بهمن 1395
      
کانال خرما

قیمت رطب صادراتی جنوب

رطب یکی از محصولات برداشت شده از نخلستان های جنوب می باشد که با قیمت بسیار مناسب به بازار های مصرفی معرفی شده است.
رطب صادراتی به مانند کبکاب، شاهانی، خاصویی، گنتار و مضافتی همواره با توجه به بازار های هدف به عنوان اصلی ترین مبادلات ایران شناخه شده است. به نحوی که با شناخت نوع مصرف و بازار هدف محصولات نخل می توان در معرفی این محصولات موفق ظاهر شد.
از مناطق مهم عرضه ارقام ایران جنوب می باشد که در این مناطق به راحتی می توان ارقام مختلف را روانه بازار های مصرفی نمود و به سود های مناسب دست یافت.
مبادلات صورت گرفته در حوزه رطب صادراتی ایران توسط فرشندگان و خریدارن عمده صورت می گیرد که با توجه به شناخت بازار های هدف می توان ارقام را بدون واسطه به بازار های هدف معرفی نمود.


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :